Zelfredzaamheid na bewindvoering

Als uw financiën weer op orde zijn, de schulden zijn afgelost en u zelf het gevoel heeft dat u er aan toe bent om weer zelf de touwtjes in handen te krijgen, is het wellicht tijd om samen een plan van aanpak op te stellen, zodat u uw financiën in de toekomst weer zelf kunt oppakken. Dit wordt ook wel financiële zelfredzaamheid genoemd.

Waarom is zelfredzaamheid zo belangrijk?

Er kunnen verschillende redenen zijn geweest waarom u (beschermings)bewind nodig had. Als uw financiën volledig uit handen zijn genomen, moet dit ook geleidelijk weer afgebouwd worden. Ter vergelijking: als u uw been hebt gebroken en u gaat uit het gips, kunt u ook niet direct een marathon rennen. Zo werkt dat ook bij financiën. Wij willen er zeker van zijn dat u een goede basis hebt om uw financiën weer zelf te kunnen beheren voordat wij onze hulp bij financiën beëindigen.

Hoelang duurt het werken aan zelfredzaamheid?

Een standaard tijdsbestek voor het werken aan zelfredzaamheid is er niet. De een zal misschien zes maanden werken aan financiële zelfredzaamheid en de ander vijf jaar. Weer een ander is er wellicht nooit aan toe; dit maakt niet uit. Iedereen is anders en zal dit op zijn eigen tempo doen. U kunt samen met uw bewindvoerder een plan opstellen richting zelfredzaamheid die past bij uw situatie. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de financiële situatie stabiel is en de schulden (grotendeels) zijn afgelost.

Hoe gaan we werken aan zelfredzaamheid?

Tijdens het werken aan zelfredzaamheid leert u de volgende punten:

1. Verdelen van leefgeld: De leefgeldbetaling verandert van wekelijks naar tweewekelijks naar maandelijks. Hierbij is het van belang dat u zelf leert om een gedeelte van het leefgeld over te houden voor de andere weken.

2. Sparen: U leert zelf te sparen voor onvoorziene uitgaven, eigen risico en extra uitgaven, zoals kleding.

3. Voorzieningen aanvragen en wijzigen: U leert zelf belastingaangifte te doen, toeslagen aan te vragen en/of te wijzigen, kwijtschelding aan te vragen, ziektekosten te declareren en andere gemeentelijke voorzieningen aan te vragen et cetera.

4. Betalingen: Uiteindelijk neemt u steeds meer betalingen over. Hierdoor leert u dit geld opzij te zetten en in de gaten te houden welke betalingen zijn gedaan en welke nog moeten komen.

Wat gebeurt er als ik financieel zelfredzaam ben?

Als u het traject doorlopen heeft en wij samen tot de conclusie komen dat u zelf uw financiën kunt beheren, dan kunt u de rechtbank verzoeken om de onderbewindstelling op te heffen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de reden voor het bewind er niet meer is. Kwam u wegens problematische schulden bij ons onder bewind, dan moeten de schulden eerst volledig zijn opgelost voordat het bewind kan worden opgeheven. Als u vanwege psychische of geestelijke/lichamelijke redenen onder bewind bent gesteld, is het van belang dat dit geen belemmering meer oplevert bij het zelf regelen van uw financiën.

Wat als ik niet zelfredzaam ben?

Als u het traject heeft doorlopen en het blijkt dat u niet zelf uw financiën kunt beheren, dan blijft u bij ons onder bewind. Wij zullen onze bevindingen uit het traject naar zelfredzaamheid met u bespreken en vervolgens communiceren naar de rechtbank.

Staat u bij ons onder bewind en wilt u werken aan zelfredzaamheid? Bespreek dit dan met uw bewindvoerder. Bent u nog niet onder bewind gesteld, maar spreekt onze werkwijze voor werken aan zelfredzaamheid u aan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.