Hoe kan 072 Bewind en Inkomensbeheer u helpen bij (problematische) schulden?

Soms lukt het mensen heel goed om zelfstandig de schulden op te lossen. Helaas blijkt het soms best lastig om dit zelf te doen en kan een beschermingsbewindvoerder u hierbij helpen. Als u problematische schulden heeft, kunt u zich aanmelden bij 072 Bewind en Inkomensbeheer in Noord-Holland. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van cliënten met problematische schulden. Een bewindvoerder is geen schuldhulpverlener en beschermingsbewind staat ook los van een schuldregelingstraject. Wel is bewindvoering een oplossing om een goede stabiele financiële basis te verzorgen wat in een schuldregelingstraject zal helpen; er ontstaan namelijk geen nieuwe schulden. Daarnaast ontstaat er voor u financiële rust. De bewindvoerder zal – indien nodig – de aanmelding van de schuldregeling organiseren en coördineren, maar hoe verloopt dit proces?

Opstartfase bij problematische schulden

Tijdens de intake inventariseren wij uw schulden. Het is hierbij niet van belang of u precies weet hoeveel schulden u heeft, indien van toepassing kunnen wij ongeopende post meenemen om te kijken hoeveel schulden u heeft.

Wij dienen het verzoek voor onderbewindstelling in bij de Rechtbank. In de meeste gevallen zal de Rechtbank u onder bewind stellen op grond van ‘verkwisting of problematische schulden’. Dit is voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld vijf jaar. Er wordt vanuit gegaan dat u na die tijd weer schuldenvrij bent. Mocht dat te zijner tijd niet het geval zijn, kan dit uiteraard worden verlengd.

Zodra wij de beschikking van de onderbewindstelling hebben ontvangen, vragen wij een beheer- en leefgeldrekening voor u aan bij de ABN AMRO. Het duurt ongeveer één tot twee weken tot deze rekening binnen is. Na ontvangst van de rekening schrijven wij de instanties met betrekking tot de inkomsten en uitgaven aan met het verzoek alle correspondentie naar ons te sturen.

Voorts stellen wij een budgetplan op. Wij kijken of u maandelijks rondkomt. Als u meer uitgeeft dan er binnenkomt, kijken wij samen met u hoe dit terug in balans gebracht kan worden. Zodra de eerste inkomsten bij ons zijn binnen gekomen starten wij met het uitbetalen van leefgeld en de vaste lasten.

Ook nemen wij het contact met de schuldeisers over. Wij informeren alle schuldeisers over het bewind en verzoeken alle brieven in het vervolg naar ons te sturen. Zo zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van uw schulden en geeft het u een hoop rust.

Als uw budget in balans is en alles via ons verloopt, maken wij de afweging of er een schuldhulpverleningstraject nodig is of niet.

Problematische schulden

Indien u meer dan drie schuldeisers heeft wordt er een berekening gemaakt hoeveel u, op basis van uw inkomen, tijdens de schuldhulpverlening ongeveer dient af te lossen. Zijn uw schulden hoger dan dit bedrag en u heeft de afgelopen vijf jaar nog niet in de schuldhulpverlening gezeten, dan is schuldhulpverlening wenselijk.

Voordat u de schuldhulpverlening in kan, moet er een aantal zaken worden geregeld:

  • Schulden ontstaan door fraude moeten voor de schuldhulpverlening afgelost worden of ouder zijn dan vijf jaar;
  • Schulden ontstaan door een strafbaar feit of misdrijf dienen afgelost te worden of ouder te zijn dan vijf jaar (m.u.v. enkele lichte overtredingen);
  • U dient zelf een verklaring op te stellen hoe volgens u de schulden zijn ontstaan;
  • Wij zorgen dat de belastingaangiften over de laatste vijf jaar zijn ingediend;
  • Wij zorgen dat er een BKR-overzicht wordt aangevraagd.

Zodra de bovenstaande punten zijn geregeld, zullen wij een aanvraag schuldhulpverlening indienen. De schuldhulpverlening zal de schuldeisers aanschrijven om het openstaand saldo op te vragen en de schuldeisers een voorstel doen tegen finale kwijting. Indien alle schuldeisers akkoord zijn, dient u drie jaar (36 maanden) af te lossen.

Wij onderhouden het contact met de schuldhulpverlening en zorgen dat de aflossing maandelijks wordt overgemaakt naar de schuldhulpverlening.

Geen problematische schulden

Indien u minder dan drie schuldeisers heeft of een lager bedrag dan de aflossing aan schuldhulpverlening zullen wij zelf betaalafspraken met de schuldeisers maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van betalingsregelingen. Wij onderhouden het contact met de schuldeisers, zorgen dat de aflossing maandelijks wordt overgemaakt aan de schuldeiser en houden de einddatum van deze regeling in de gaten.

Zodra uw schulden zijn afgelost zal het bewind worden opgeheven. Mocht u schuldenvrij zijn en financiële hulpverlening willen houden is dit in veel gevallen mogelijk. Maak dit bespreekbaar, zodat wij samen met u kunnen kijken naar een passende oplossing.