Wat is bewindvoering?

U kunt een periode in uw leven meemaken waarin u niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen, beschermingsbewind kan hierbij een uitkomst bieden. Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die de kantonrechter volgens de wet kan opleggen, op verzoek van u of uw betrokkenen. Bekijk onderstaand filmpje van de Rechtbank voor een duidelijke uitleg.

Het nut van bewindvoering

Een bewindvoerder beheert de inkomsten en uitgaven en regelt alle financiële zaken. Middels een beschikking van de Rechtbank wordt 072 Bewind en Inkomensbeheer gemachtigd uw financiën te regelen. Hierbij wordt u handelingsonbevoegd voor de financiële huishouding. Dit houdt in dat alle financiële beslissingen in overleg tussen u en de bewindvoerder worden genomen, waarbij gekeken wordt naar uw wensen en de financiële mogelijkheden binnen uw budget. Een goede samenwerking is hier van belang.

Daarnaast staat het belang van uw zelfredzaamheid voorop.  Als uw geldzaken onder bewind komen bij 072 Bewind en Inkomensbeheer kunt u verdriet, angst, schuldgevoel of schaamte voelen doordat u niet meer zelfstandig over uw financiën kunt beslissen. Ook vraagt het veel vertrouwen in ons, doordat u uw geld aan ons uit handen geeft.

Het is goed te weten dat 072 Bewind en Inkomensbeheer jarenlange ervaring heeft. Tevens controleert de rechter ons jaarlijks of wij uw geldzaken goed beheren.

Bekijk de video

Gronden voor bewindvoering

De rechtbank hanteert twee grondslagen om onder bewind gesteld te kunnen worden:

  • Verkwisting of het hebben van problematische schulden;
  • Psychische of lichamelijke redenen.

Hoe lang duurt het bewind?

De termijn voor bewindvoering wordt door de kantonrechter bepaald. Schuldenbewind kan alleen voor bepaalde duur worden uitgesproken. Bewindvoering voor geestelijke/lichamelijke grond wordt meestal uitgesproken voor onbepaalde tijd.

Bewindvoering kan beëindigd worden wanneer u van mening bent uw financiën weer zelf te kunnen regelen. In dat geval kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. Hiervoor wint de kantonrechter de benodigde informatie in bij de bewindvoerder en doet aan de hand daarvan uitspraak.