Wat is budgetbeheer?

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Heeft u moeite met het betalen van de vaste lasten? Vindt u het lastig om uw eigen financiële administratie te regelen, maar wilt u wel kunnen meebeslissen over uw inkomsten en uitgaven? Dan is budgetbeheer een uitstekende oplossing voor u.

Wat is het doel en de werkwijze van budgetbeheer?

Lukt het u niet (meer) om zorg te dragen voor uw financiën? Dan kan budgetbeheer een goede oplossing voor u zijn. Budgetbeheer is een vrijwillig middel om u te helpen en te ondersteunen bij het beheren van uw financiën om (problematische) schulden te voorkomen. Ook als u het lastig vindt uw rekeningen op tijd te betalen en uw inkomsten te beheren – ook al is er geen sprake van schulden – kan budgetbeheer een passende oplossing zijn.

Bij budgetbeheer worden uw financiën beheert door 072 Bewind en Inkomensbeheer. Wij maken hiervoor een budgetplan en kijken samen naar uw inkomsten, vaste lasten, overige inkomsten en eventuele mogelijkheden om geld te sparen. Het kan gebeuren dat uw inkomsten en uitgaven gedurende het budgetbeheer veranderen. Het is dan van belang dat u deze wijzigingen zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Wij voeren deze wijziging door in uw budgetplan.

Daarnaast beheren wij uw bankrekening en betalen hiervan uw vaste lasten. Afhankelijk van welke vorm budgetbeheer u wenst, kunnen wij tevens reserveren voor onvoorziene uitgaven en overige rekeningen betalen. Het resterende bedrag wordt op uw leefgeldrekening gestort. Tijdens budgetbeheer ontvangt u zelf uw post, onderhoudt u het contact met instanties en bent u verantwoordelijk voor de administratie. Uiteraard kunnen wij u hierin ondersteunen en adviseren.

Het klinkt misschien beangstigend dat een instantie uw geld beheert. Toch is budgetbeheer er juist om u te helpen. Voor het budgetbeheer aanvangt, maken wij duidelijke afspraken die gedurende het budgetbeheer voor zowel u als ons gelden. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract. Wij verwachten dat u zich daaraan houdt en u mag van ons verwachten dat wij dat ook doen. Budgetbeheer kan zonder tussenkomst van de kantonrechter worden aangegaan, waardoor u vrij bent de diensten weer op te zeggen. 

Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, moeten wij aan veel regels voldoen. Hiervoor worden wij jaarlijks gecontroleerd door de accountant.

Voor wie is budgetbeheer?

Budgetbeheer is geschikt voor iedereen die hulp wilt bij zijn of haar financiën. Voor cliënten met schulden is budgetbeheer vaak tijdelijk. Is de schuld afgelost en zijn de financiën weer op orde? Dan wordt het budgetbeheer opgeheven en krijgt u zelf weer volledige zeggenschap over uw inkomsten en uitgaven. Budgetbeheer is ook een hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met de financiële administratie, om wat voor reden dan ook.

Welke vormen van budgetbeheer bieden wij aan?

Wij bieden drie vormen van budgetbeheer aan: vaste lasten beheer, budgetbeheer zonder schulden en budgetbeheer met schulden. In onderstaand schema kunt u zien welke werkzaamheden wij per pakket voor u verrichten.

Vaste lasten beheerBudgetbeheer zonder schuldenBudgetbeheer met schulden
Maandelijkse kosten€ 66,76€ 89,02€ 133,52
PostZelf doorsturenZelf doorsturenZelf doorsturen
Betaling primaire vaste lasten (huur, gas, water, licht, ziektekostenverzekering)XXX
Betaling overige rekeningen (mobiel, alles-in-1 abonnement)XX
Reserveringen maken (jaarrekening, eigen risico, belastingen en onvoorzien)XX
Week-/maandgeld voor boodschappenXX
Verzekeringen aanvragen/wijzigenn.v.t.n.v.t.n.v.t
Schulden in kaart brengenn.v.t.n.v.t.X
Betalingsregelingen treffen (niet-problematisch)n.v.t.n.v.tX
Aanvraag schuldhulpverleningn.v.t.n.v.t.Zelf doen
Aflossing overmaken naar schuldhulpverleningn.v.t.n.v.t.X
NB. Bovenstaande tarieven gelden niet voor ondernemers.

De volgende administratieve handelingen dient u zelf te doen (wij kunnen u hierin wel adviseren):

  • Aanvragen/wijzigen toeslagen Belastingdienst;
  • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting;
  • Belastingaangifte;
  • Aanvragen bijzondere bijstand/minimaregelingen.

NB. Uiteraard kunnen wij op uw verzoek besluiten of wij één van bovenstaande handelingen tegen uurtarief voor u kunnen aanvragen dan wel verrichten.