Onze werkwijze

Nadat wij een aanmelding ontvangen, nemen wij eerst contact op met de aanmelder. De aanmelder kan zijn: uzelf, een familielid, hulpverlener of andere betrokkene. Aan de hand van dit aanmeldgesprek bepalen wij samen of wij iets voor u kunnen betekenen. Mochten beide partijen de aanvraag willen doorzetten, zal een intakegesprek worden ingepland.

Neem contact op

Ervaring schuldhulpverlener

Dank je wel voor het toesturen van alle stukken. Het gebeurt zelden dat ik alles zo compleet, netjes en overzichtelijk ontvang. Heel fijn dat je altijd zo snel reageert.

Ervaring schuldhulpverlener

Ik heb het dossier meteen bekeken; het was helemaal in orde, top! We gaan voor de snelste aanvraag ooit! Bedankt voor de fijne samenwerking.

Kennismakingsgesprek / intakegesprek

Nadat wij een aanmelding ontvangen, nemen wij eerst contact op met de aanmelder. De aanmelder kan zijn: uzelf, een familielid, hulpverlener of andere betrokkene. Aan de hand van dit aanmeldgesprek bepalen wij samen of wij iets voor u kunnen betekenen. Mochten beide partijen de aanvraag willen doorzetten, zal een intakegesprek worden ingepland.

Het intakegesprek houden wij bij voorkeur bij u thuis. Ook is het mogelijk het intakegesprek via videobellen te voeren. Mocht u het prettiger vinden het gesprek elders te laten plaats vinden, kunnen wij in goed overleg kijken naar de mogelijkheden.

Wanneer u een hulpverlener heeft, is het raadzaam dat ook de hulpverlener bij het gesprek aanwezig is. Tijdens de intake worden in ieder geval de volgende punten besproken:

 • Verloop van het intakegesprek;
 • Werkzaamheden van de bewindvoerder
 • Kennismaking;
 • Uitleg over de maatregelen;
 • Verwachtingen ten aanzien van de cliënt;
 • Gevolgen voor de cliënt;

Tevens worden tijdens het intakegesprek een aantal formulieren ingevuld en dient u nog een aantal stukken aan te leveren die meegezonden moeten worden met het verzoekschrift onderbewindstelling dat naar de Rechtbank wordt gestuurd.

Onderbewindstelling

Nadat het verzoekschrift voor onderbewindstelling door de Rechtbank is ontvangen duurt het een aantal weken alvorens uw verzoek in behandeling wordt genomen. Er kan een zitting plaats vinden bij de Rechtbank. Tijdens deze zitting wordt nogmaals besproken wat bewindvoering inhoudt en worden er vragen gesteld over uw situatie. Na afloop van de zitting ontvangt u binnen circa twee tot vier weken een schriftelijke bevestiging, de zogenoemde beschikking onderbewindstelling.

Op het moment dat 072 Bewind en Inkomensbeheer de beschikking heeft ontvangen, vragen wij een beheer- en leefgeldrekening aan bij de bank. Zodra deze rekening bij ons binnen is, kan er pas echt gestart worden. Realiseert u zich derhalve dat er geruime tijd zit tussen het eerste contact en het daadwerkelijk van start gaan van het bewind.

Spreekt u Engels, Arabisch en/of Tigrinya?

Door onderstaande QR-code te scannen, wordt u verwezen naar een filmpje. In dit filmpje wordt in uw eigen taal uitgelegd wat bewindvoering inhoudt.

Werkzaamheden van 072 bewind en Inkomensbeheer:
 • Aanvragen onderbewindstelling
 • Verzekeringen aanvragen / opzeggen en declaraties indienen
 • Opstellen plan van aanpak
 • Onderzoeken / aanvragen van alle inkomens verruimende voorzieningen (huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van o.a. gemeentelijke belastingen)
 • Begeleiden naar zitting (Rechtbank) m.b.t. onderbewindstelling
 • Jaarlijkse rekening en verantwoording aan rechtbank
 • Aanvraag bankrekeningen (beheer- en/of leefgeldrekening)
 • Onderhouden contact cliënt en instanties
 • Opstellen en bijhouden budgetplan
 • Bewaken beslag vrije voet
 • Aanschrijven instanties m.b.t. inkomsten, uitgaven en schulden
 • Betalingsregelingen treffen bij kleine schuldenlast
 • Leefgeld betalingen per week/maand
 • Aanvragen schuldregeling bij grote schuldenlast
 • Financiële administratie / uitvoeren van betalingen conform budgetplan
 • Belastingaangifte box 1

Online inzage

Met ons online cliëntenlogin heeft u 24/7 inzage in uw financiën. Hier kunt u inloggen. Mocht u geen mogelijkheid hebben te kunnen inloggen, kunnen wij u ook maandelijks een financieel overzicht toesturen.