Wilt u ook financiële rust?
Wij bieden u een helpende hand!

Kunt u de eigen administratie niet meer overzien? Dreigt u in de problemen te komen? Heeft u schulden? Dit alles kan meerdere oorzaken hebben. De samenleving is soms erg ingewikkeld. U kunt snel het overzicht verliezen. Misschien bent u wel mantelzorger voor iemand en wilt u de financiële rompslomp graag uit handen geven? Dan kan een bewindvoerder uitkomst bieden. Een bewindvoerder neemt tijdelijk of blijvend de last van de administratie over.

Beslagvrije voet controleren
Nieuws

Check de beslagvrije voet als er vóór 01-01-2023 beslag op het loon of de uitkering is gelegd!

Vanaf 1 januari 2023 gaan de uitkeringen en het minimum loon met 10% omhoog. Indien er al sprake is van beslag op het inkomen, dan kan dat tot gevolg hebben dat er meer geld naar de deurwaarder gaat. De beslagvrije voet wordt in veel gevallen namelijk niet automatisch aangepast. Bij een bijstandsuitkering blijft de ruimte voor beslag 5% van de uitkering, daar hoeft niets voor geregeld te worden. Bij ander minimum inkomen uit werk of uitkering zoals de AOW, WIA en WW is de automatische verhoging van de beslagvrije voet nog niet wettelijk geregeld. De deurwaarder is wettelijk verplicht minimaal…

Energietoeslag
Nieuws

Energietoeslag en loonbeslag

Het is iedereen opgevallen, de energiekosten zijn aanzienlijk gestegen. De overheid heeft om die reden besloten om mensen met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag te verstrekken. Elke gemeente bepaalt zelf aan welke voorwaarden de inwoners dienen te voldoen, zoals over welk inkomen de inwoner beschikt. Maar wat nu als je boven deze inkomensgrens zit, maar er niet over kunt beschikken wegens loonbeslag of door een schuldregeling of WSNP-traject niet over het hele inkomen kunt beschikken? Energietoeslag en bijzondere bijstand Energietoeslag is een bijzondere bijstand die de gemeente verstrekt evenals een vergoeding voor de bewindvoerders- of advocaatkosten. De voorwaarden om…

Statushouder financiële problemen
Nieuws

Statushouders grotere kans op langdurige financiële problemen

Zo’n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Velen van hen kunnen het hoofd financieel niet tot nauwelijks boven water houden. Maar juist zij krijgen in de praktijk te maken met de meest complexe regelingen. Veranderingen hebben dan ook grote gevolgen op de te ontvangen voorzieningen en een klein foutje kan leiden tot een opeenstapeling van problemen. Zo blijkt uit het onderzoek van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen dat met name statushouders op papier recht hebben op een sociaal minimum, maar dat statushouders in de praktijk worstelen om rond te komen. Eén van de…

Dak- en thuislozen
Nieuws

Beslagvrije voet te laag voor dak- en thuislozen

Voor mensen met een briefadres geldt sinds 1 januari 2021 een lagere beslagvrije voet. Door inzage te geven in de leefsituatie en inkomsten van de dak- en thuisloze, kan de dak- en thuisloze in aanmerking komen voor de ‘normale beslagvrije voet’. Hierdoor blijft er maandelijks meer geld over om van te leven. Helaas leidt dit in de praktijk tot veel onduidelijkheid. In dit artikel proberen wij dit te verduidelijken. Geen vast woonadres voor dak- en thuislozen Voor mensen zonder een vast woonadres in Nederland geldt een afwijkende beslagvrije voet. Dit geldt in de volgende situaties: De persoon staat in de…