Wilt u ook financiële rust?
Wij bieden u een helpende hand!

Kunt u de eigen administratie niet meer overzien? Dreigt u in de problemen te komen? Heeft u schulden? Dit alles kan meerdere oorzaken hebben. De samenleving is soms erg ingewikkeld. U kunt snel het overzicht verliezen. Misschien bent u wel mantelzorger voor iemand en wilt u de financiële rompslomp graag uit handen geven? Dan kan een bewindvoerder uitkomst bieden. Een bewindvoerder neemt tijdelijk of blijvend de last van de administratie over.

Energietoeslag
Nieuws

Energietoeslag en loonbeslag

Het is iedereen opgevallen, de energiekosten zijn aanzienlijk gestegen. De overheid heeft om die reden besloten om mensen met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag te verstrekken. Elke gemeente bepaalt zelf aan welke voorwaarden de inwoners dienen te voldoen, zoals over welk inkomen de inwoner beschikt. Maar wat nu als je boven deze inkomensgrens zit, maar er niet over kunt beschikken wegens loonbeslag of door een schuldregeling of WSNP-traject niet over het hele inkomen kunt beschikken? Energietoeslag en bijzondere bijstand Energietoeslag is een bijzondere bijstand die de gemeente verstrekt evenals een vergoeding voor de bewindvoerders- of advocaatkosten. De voorwaarden om…

Statushouder financiële problemen
Nieuws

Statushouders grotere kans op langdurige financiële problemen

Zo’n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Velen van hen kunnen het hoofd financieel niet tot nauwelijks boven water houden. Maar juist zij krijgen in de praktijk te maken met de meest complexe regelingen. Veranderingen hebben dan ook grote gevolgen op de te ontvangen voorzieningen en een klein foutje kan leiden tot een opeenstapeling van problemen. Zo blijkt uit het onderzoek van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen dat met name statushouders op papier recht hebben op een sociaal minimum, maar dat statushouders in de praktijk worstelen om rond te komen. Eén van de…

Dak- en thuislozen
Nieuws

Beslagvrije voet te laag voor dak- en thuislozen

Voor mensen met een briefadres geldt sinds 1 januari 2021 een lagere beslagvrije voet. Door inzage te geven in de leefsituatie en inkomsten van de dak- en thuisloze, kan de dak- en thuisloze in aanmerking komen voor de ‘normale beslagvrije voet’. Hierdoor blijft er maandelijks meer geld over om van te leven. Helaas leidt dit in de praktijk tot veel onduidelijkheid. In dit artikel proberen wij dit te verduidelijken. Geen vast woonadres voor dak- en thuislozen Voor mensen zonder een vast woonadres in Nederland geldt een afwijkende beslagvrije voet. Dit geldt in de volgende situaties: De persoon staat in de…

Samenwonen
Nieuws

Er komt iemand bij mij inwonen en nu? 

Het komt u wellicht bekend voor. Een familielid die vanwege een scheiding tijdelijk geen onderdak heeft en bij u komt inwonen, uw zoon of dochter die na de studie weer thuis komt wonen aangezien hij of zij de studentenkamer moet verlaten of u trekt zich het lot van een vluchteling aan. Als u toch een ruimte over heeft, kan het toch geen kwaad om deze persoon een kamer aan te bieden? Als er iemand bij u komt inwonen, kan dit wel degelijk financiële consequenties voor u met zich meebrengen. Niet alleen de uitkering en toeslagen kunnen naar beneden gaan, maar…