2024 is van start, controleer uw beslag vrije voet!

Per 1 januari 2024 gaan de uitkeringen en het minimumloon weer flink omhoog. Hierdoor verandert ook de beslag vrije voet. Indien er in 2023 al sprake was van beslag op het inkomen dan kan er in 2024 teveel geld ingehouden door de deurwaarder, omdat de beslag vrije voet niet gelijk in januari automatisch wordt aangepast. Hoe zorg je dat de beslag vrije voet wordt aangepast?

Bijstandsuitkering

Bij een bijstandsuitkering is de beslag vrije voet standaard 5% van de uitkering. Bij een verhoging of verlaging van de bijstandsuitkering wordt automatisch de beslag vrije voet aangepast. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Overige uitkeringen of salaris

Ontvangt u een AOW, WIA, WW, ziektewet uitkering en/of ontvangt u salaris? Dan gaat de aanpassing van de beslag vrije voet niet automatisch. De deurwaarder is wettelijk verplicht om minimaal één keer per jaar de beslag vrije voet opnieuw te berekenen. Alleen dit gebeurt niet altijd in januari. Om ervoor te zorgen dat de deurwaarder niet teveel inkomen inhoudt, kunt u de deurwaarder vragen om de beslag vrije voet per 1 januari 2024 opnieuw te berekenen. Belangrijk is om ook de inkomensgegevens van januari 2024 mee te sturen, bijvoorbeeld een loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Meer beslag

Let op: In sommige gevallen kan de beslag vrije voet ook hoger uitvallen. In dat geval gaat er meer geld naar de deurwaarder. Het is dan niet verstandig om de deurwaarder te benaderen. Maak daarom altijd eerst een berekening voordat u de deurwaarder benadert. U kunt de berekening maken op: www.uwbeslagvrijevoet.nl.