072 Bewind en Inkomensbeheer, een ervaren bewindvoerderskantoor in Noord-Holland

Wij zijn een erkend bewindvoerderskantoor in regio Noord-Holland. Wij werken vanuit Alkmaar en richten ons op heel Noord-Holland, van Texel tot en met Amsterdam. Woont u buiten Noord-Holland? Dan kunnen wij u uiteraard ook helpen!

Wanneer kunt u ons als bewindvoerder in Noord-Holland inschakelen?

Als u wegens omstandigheden niet goed voor de eigen financiën kunt zorgen, kan de kantonrechter op verzoek van uzelf, een familielid of een instantie een beschermingsmaatregel nemen. Als zo’n maatregel alleen over de financiën gaat, is er sprake van (beschermings)bewind. Bewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen en gaat alleen over de gelden en goederen. Bewind gaat niet over u persoonlijk. Als u onder bewind bent gesteld, mag u geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan. Dit houdt in dat er geen leningen of creditcards aangevraagd mogen worden, maar ook geen bestellingen op afbetaling mogen worden gedaan. Als de rechter besluit dat bewindvoering noodzakelijk is, kunt u 072 Bewind en Inkomensbeheer uit Noord-Holland inschakelen om u te helpen met uw administratie en financiën.

Wat is bewindvoering?

In deze uitleg gaan wij het hebben over beschermingsbewind, dat is wat 072 Bewind en Inkomensbeheer in Noord-Holland levert. Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand beschermingsbewind aanvraagt. Tegenwoordig is één van de voornaamste oorzaken het hebben van schulden of het niet begrijpen van post.

Soms lukt het mensen heel goed om zelfstandig de schulden op te lossen. Helaas blijkt het soms best lastig om dit zelf te doen en kan een beschermingsbewindvoerder u hierbij helpen. Als bewindvoerder in Noord-Holland kunnen wij het aanspreekpunt worden voor de schuldeisers en samen met u toewerken naar een oplossing van de schulden. De bewindvoerder is geen schuldhulpverlener en beschermingsbewind staat ook los van een schuldregelingstraject. Wel is bewindvoering een oplossing om een goede stabiele financiële basis te verzorgen wat in een schuldregelingstraject zal helpen; er ontstaan namelijk geen nieuwe schulden. De bewindvoerder zal – indien nodig – de aanmelding van de schuldregeling organiseren en coördineren.

Het komt ook voor dat iemand wegens een verstandelijke beperking, verslaving of psychische klachten niet zelf zijn vermogen kan beheren. Wij kunnen u als bewindvoerder in Noord-Holland helpen bij het beschermen van uw goederen en gelden. Ook wordt u beschermd tegen verkwisting of financieel misbruik.

De beschermingsbewindvoerder wordt door de rechtbank aangesteld om het beheer over de goederen en gelden (zowel positief als negatief) van de onder bewind gestelde over te nemen. Verder onderhoudt de bewindvoerder contact met betrokken familie, hulpverleners, schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders en andere partijen. Ook legt de bewindvoerder jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank via een zogenaamde rekening en verantwoording. De kantonrechter ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert. Naast de controle door de rechtbank vindt er jaarlijks een door de rechtbank verplichte controle door de register accountant plaats. Dit alles om onze kwaliteit te waarborgen.

Wat doen wij als bewindvoerder in Noord-Holland?

Als u onder bewind bent gesteld, beheert 072 Bewind en Inkomensbeheer in Noord-Holland uw inkomsten en uitgaven. In overleg stellen wij een budgetplan op om uw financiën in beeld te brengen. Uw inkomsten (salaris, uitkering, vakantiegeld, belastingteruggaven en kinderbijslag) worden op een aparte rekening beheerd door uw bewindvoerder, ook wel de beheerrekening genoemd. Deze rekening wordt op uw naam geopend. Van deze beheerrekening betalen wij de vaste lasten, alle andere noodzakelijke onkosten en ontvangt u uw leefgeld.  Het leefgeld wordt veelal overgemaakt naar een andere rekening, de leefgeldrekening. Van deze rekening ontvangt u een bankpas. U kunt deze rekening gebruiken voor boodschappen en persoonlijke verzorging.

Een bewindvoerder beheert en regelt – al dan niet tijdelijk – uw financiën als u hiertoe zelf niet (meer) in staat bent. De belangrijkste werkzaamheden van een bewindvoerder zijn:

  • Betalen van de vaste lasten;
  • Bewaken van de inkomsten;
  • Aanvragen van uitkeringen;
  • Onderhouden van contact met instellingen (indien nodig);
  • Afsluiten van verzekeringen;
  • Aanvragen van kwijtscheldingen;
  • Aanvragen van bijzondere bijstand;
  • Aanvragen van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag;
  • Verzorgen van de belastingaangifte;
  • Het behandelen van de post.

Waarom 072 Bewind en Inkomensbeheer in Noord-Holland?

Wij doen het nét even anders. Wij zijn van mening dat u centraal staat, niet wij. Ook komen wij naar u toe, zowel fysiek als online, net waar uw voorkeur op dat moment naar uitgaat. Daarnaast heeft u bij ons 24/7 online inzage in de financiën en krijgt u meestal binnen één dag een antwoord op uw vraag. Kortom, wij geloven als bewindvoerder in Noord-Holland in uw eigen kracht. Heeft u een onafhankelijke bewindvoerder nodig en woont u in Noord-Holland? 072 Bewind en Inkomensbeheer is gespecialiseerd in professionele bewindvoering. Met persoonlijke aandacht, transparantie en daadkrachtige aanpak helpen wij u graag weer grip te krijgen op uw financiën!