Hulp aan ondernemers met schulden in crisistijd

Steeds meer ondernemers – van multinationals tot het mkb – en zelfstandigen merken de soms ingrijpende gevolgen van het coronavirus en dan hebben wij het met name over de maatregelen die door de overheid worden genomen om het virus in te dammen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Je hebt bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer minder opdrachten binnengehaald, waardoor je de vaste lasten niet meer kon betalen en in eerste instantie betalingsachterstanden opliep. Na een tijdje werden dit problematische schulden en ben je nu ten einde raad. Ook al heb je jezelf voorgenomen zo min mogelijk schulden te hebben, het kan soms anders lopen dan verwacht. Investeringen waren nodig en het leek op dat moment de juiste keuze. Maar door de coronacrisis kwam er ineens aanzienlijk minder geld binnen. Wij begrijpen heel goed dat je het fijner vindt om zelf in gesprek te gaan met de schuldeisers om een betalingsregeling te treffen. Mocht je in zwaar weer terecht zijn gekomen en écht schuldhulp nodig hebben, dan is het verstandig professionele hulp in te roepen. 072 Bewind en Inkomensbeheer kan jou hierbij helpen!

Financiële gevolgen voor ondernemers

Nederland kent circa 1,5 miljoen zelfstandigen, waarvan 1,1 miljoen geen personeel heeft. 1 op de 5 zelfstandigen heeft een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingediend bij de gemeente. Naar verwachting ervaren nog veel meer ondernemers een omzetdaling, maar komen zij niet in aanmerking voor de Tozo-regeling. Uit onderzoek van de ABN-AMRO is gebleken dat de maatregelen als gevolg van de coronacrisis niet nog eens drie maanden moeten duren, omdat veel ondernemers dit dan niet meer zullen volhouden.

In 2018 is door de Nationale Ombudsman al vastgesteld dat in veel gemeenten de toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers niet goed geregeld was. Gemeenten zagen het destijds niet als hun taak om zelfstandigen te helpen. In plaats daarvan kregen ondernemers vaak te horen dat zij eerst hun bedrijf moesten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en daarna moesten terugkomen als particulier. Gemeenten hebben de afgelopen jaren dan ook massaal ingezet op verbetering van deze schuldhulpverlening. De coronacrisis maakt dit er niet makkelijker op. Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening, NVVK, is gebleken dat steeds meer ZZP’ers en ondernemers met een midden- en kleinbedrijf (mkb’ers) aankloppen voor schuldhulp.

Dilemma’s voor ondernemers

Vanwege de coronacrisis hebben zelfstandig ondernemers, zoals jij, tijdelijk te maken met een inkomensdaling. Het is momenteel lastig vast te stellen hoe lang de huidige maatregelen om het coronavirus in te dammen nog van kracht blijven en wat de effecten hiervan op de langere termijn zullen zijn. Daarnaast is niet duidelijk hoe de wereld en de economie er na de coronacrisis uit zal zien.

Het is opvallend dat het aantal mensen dat schuldhulp aanvraagt momenteel nog best laag is. Dat komt onder andere door het steunpakket van de overheid dat nu nog problemen voorkomt. Ook zijn schuldeisers over het algemeen nog coulant vanwege de extreme situatie waar jij als ondernemer mee te maken hebt.   

Aangezien jouw inkomensdaling naar verwachting tijdelijk zal zijn, maakt dit het lastig voor schuldhulpverleners om een passend advies te geven. Je bent vaak nog niet bereid om grote concessies in de uitgaven te doen. Daarnaast is het lastig om een levensvatbaarheidstoets af te nemen. Er wordt dan altijd gekeken naar de omzet in het verleden, maar de vraag is of er op korte termijn alweer omzet gemaakt kan worden. En als de maatregelen weer versoepeld worden hoeveel omzet kan je dan weer genereren?

Wat kan 072 Bewind en Inkomensbeheer voor jou als ondernemer betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat je jouw vak met passie en liefde kunt blijven uitoefenen en daarmee dus kunt blijven ondernemen. Wij kunnen jou in deze moeilijke tijden dan ook het volgende bieden:

  1. Wij adviseren te betalen wat betaald kan worden. Wellicht hebben banken en andere instanties jou wellicht uitstel van betaling verleend, maar de rekening zal uiteindelijk toch betaald moeten worden. Indien het je niet lukt om alles ineens te betalen, adviseren wij je om het deel dat wel betaald kan worden alvast te betalen.
  2. Wij zullen ervoor zorgen dat jouw inkomsten en uitgaven weer gestabiliseerd worden waarbij de inkomsten hoger zullen zijn dan de uitgaven in plaats van andersom. Wij zullen hierbij kijken naar de mogelijkheden voor bezuinigingen op de korte termijn en zullen met jou in overleg kijken of je tijdelijk andere inkomsten uit arbeid kan krijgen met de eigen onderneming of uit loondienst. Indien dit niet zorgt voor een stabiele situatie, zullen wij met jou bespreken op welk punt je bereid bent om grotere concessies te doen. Wij zullen je in de tussentijd zo goed mogelijk begeleiden deze vervelende periode door te komen.
  3. Wij begeleiden jou bij het oplossen van de (problematische) schulden. Op het moment dat jouw inkomsten hoger zijn dan jouw uitgaven, kan er gestart worden met het regelen van de schulden. Het bepalen van de afloscapaciteit kan hierbij echter lastig zijn. Het is immers niet duidelijk of jouw inkomstendaling tijdelijk of langdurig is. Het is daarom van belang te kijken naar mogelijkheden die perspectief bieden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers, een spaarsanering of een bedrijfssaneringskrediet die past bij de huidige of de te verwachten inkomenssituatie. De gemeente zou bijvoorbeeld ook nog kunnen nadenken over een borgstellingsfonds voor bedrijfssaneringskredieten of over het opkopen van de schulden.
  4. Wij zijn gecertificeerd als erkend bewindvoerder/budgetbeheerder om ondernemers met schulden te begeleiden. In veel gevallen vragen bewindvoerders en/of budgetbeheerders om uw onderneming te beëindigen voordat zij u kunnen helpen met de schuldenproblematiek. Wij hebben de benodigde kennis (en ervaring) in huis om te kijken naar de mogelijkheden om uw onderneming toch te behouden en u te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst voor u als ondernemer.

Om ervoor te zorgen dat de schuldhulpverlening voor ondernemers effectief is, is het noodzakelijk dat er sprake is van een goede samenwerking tussen de bewindvoerder, de schuldhulpverlener, een Bbz-medewerker en de accountant. Mocht jij als ondernemer financiële hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!