Veelgestelde vragen…

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien staat uw vraag er ook tussen. Staat uw antwoord er niet bij? Gebruik dan de zoekfunctie in het menu. Of neem contact met ons op.

Aanvragen bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

Als u om wat voor reden dan ook niet volledig voor uzelf kunt zorgen op financieel gebied, dan kan beschermingsbewind een passende maatregel zijn. Beschermingsbewind is met name geschikt voor mensen met schulden, een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met een verslaving. Beschermingsbewind voor deze doelgroepen heet officieel: ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Hierbij wordt het vermogen van de betrokkene beschermd. Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. De kantonrechter controleert na invoering van de maatregel jaarlijks of de bewindvoerder de financiële belangen van de cliënt op een juiste manier behartigt. Een aantal werkzaamheden van de bewindvoerder zijn: het doen van belastingaangifte, het regelen van huur- en zorgtoeslag, kwijtschelding en bijzondere bijstand.

Wat is het verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer?

Bewindvoering is een maatregel die wordt ingesteld na uitspraak van de kantonrechter. Bij budgetbeheer is dit niet het geval. U machtigt zelf de betreffende instantie om uw financiën te beheren. Beëindiging van beschermingsbewind kan alleen door de kantonrechter worden uitgesproken. Beëindiging van budgetbeheer gaat in overleg met de instantie die het budgetbeheer voor u uitvoert.

Daarnaast dient u bij budgetbeheer zelf meer te regelen. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van uw belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingsverzoeken, declaraties onkosten. Bij bewindvoering is uw bewindvoerder hiervoor verantwoordelijk en zal dit namens u verzorgen.

Hoe lang duurt het beschermingsbewind?

Dat is volledig afhankelijk van uw situatie. Bewindvoering wordt in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken en opgeheven wanneer er sprake is van een financieel stabiele situatie. Wanneer u het bewind wilt opheffen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank.

Wat kost een traject van bewindvoering?

De kosten van bewindvoering zijn wettelijk vastgesteld. In sommige gevallen kunt u hiervoor bijzondere bijstand van de gemeente krijgen. De kosten worden dan volledig of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Kijk bij tarieven op onze website voor de actuele bewindvoerderskosten.

U bent hulpverlener. Wanneer is het verstandig om als hulpverlener uw cliënt aan te melden voor bewindvoering?

Wanneer u merkt dat uw cliënt het lastig vindt zijn financiële administratie op orde te houden, is het raadzaam uw cliënt bij ons aan te melden. Signalen hiervoor kunnen zijn: ongeopende poststukken of moeite hebben met het aanleveren van gevraagde documenten. Indien u dit bekend voorkomt, is dit het moment om bewindvoering voor te stellen en contact met 072 Bewind en Inkomensbeheer op te nemen voor vrijblijvend advies. Daarnaast kan bewindvoering worden voorgesteld als er sprake is van schuldenproblematiek.

Kan ik als ik een eigen onderneming heb of ZZP’er ben ook onder bewind blijven/komen?

In sommige gevallen is bewindvoering gecombineerd met een eigen onderneming mogelijk. Wanneer u een eigen onderneming heeft of ZZP’er bent, adviseren wij contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Mijn bewindvoerder/contactpersoon

Kan ik veranderen van bewindvoerder/contactpersoon?

In sommige gevallen kunt u binnen 072 Bewind en Inkomensbeheer wijzigen van contactpersoon. Dit moet wel in overleg met uw eigen bewindvoerder. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werkbaarheid van de relatie tussen u en de bewindvoerder. Mochten zowel u als de bewindvoerder van mening zijn dat de samenwerking is verstoord, dan kan er een ander contactpersoon worden toegewezen.

Wanneer u graag wilt overstappen naar een ander bewindvoerderskantoor, dan kunt u dit in eerste instantie kenbaar maken bij uw huidige bewindvoerder. Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst van dit gesprek, dan kunt een brief sturen naar de rechtbank waar ook het bewind is uitgesproken. In deze brief dient u dan aan te geven waarom u wilt wijzigen van bewindvoerder en naar welke bewindvoerder u graag wilt overstappen. De keuze voor de nieuwe bewindvoerder moet namelijk door u worden onderbouwd en de voorgestelde bewindvoerder moet akkoord gaan en een zogenoemde bereidverklaring afgeven.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn bewindvoerder?

Wanneer u een klacht over uw bewindvoerder heeft, kunt u deze in eerste instantie bespreken met uw bewindvoerder. Wanneer de klacht na bespreking met uw bewindvoerder nog steeds bestaat, dan kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement (deze kunt u vinden onder het kopje downloads op onze website).

Hoe vaak kan ik met mijn bewindvoerder afspreken?

Wij streven naar een persoonlijke aanpak en een prettige samenwerking. Wij zijn van maandag tot en met donderdag van 10:00 uur – 12:00 uur telefonisch bereikbaar. Tevens kunt u ons mailen, waarbij wij binnen twee werkdagen uw e-mail zullen beantwoorden. Hierbij wordt uitgegaan van een redelijk aantal contactmomenten. In overleg is een extra huisbezoek mogelijk.

Wat kan ik verwachten van mijn bewindvoerder?

072 Bewind en Inkomensbeheer beheert uw vermogen en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Het totaal ontvangen inkomen, alle vaste lasten, de betaalde schulden, de nog openstaande schulden (indien van toepassing) en het saldotegoed van het begin en het eind van de te verantwoorden periode komen hierbij aan bod. 072 Bewind en Inkomensbeheer verzorgt de administratie over uw vermogen. U kunt hierbij denken aan de belastingaangifte of eventuele kwijtscheldingen van lokale belastingen. Daarnaast onderhoudt 072 Bewind en Inkomensbeheer ook contact met diverse instellingen, zorgt voor doorbetaling van de vaste lasten en behandeling en doorzending van de post. 072 Bewind en Inkomensbeheer houdt zich alleen bezig met financiële handelingen.

Onderbewindstelling

Ik sta net onder bewind, wat gaat er nu gebeuren?

De financiële administratie wordt bij u opgevraagd. 072 Bewind en Inkomensbeheer verstuurt adreswijzigingen naar instanties met betrekking tot uw inkomsten en uitgaven zodat zij op de hoogte zijn van het bewind. Wij vragen alle instanties om het rekeningnummer te wijzigen en om de post voortaan naar ons postbusadres te sturen. Als het inkomen op uw beheerrekening is binnen gekomen, stelt de bewindvoerder het budgetplan op en start de betalingen op. Vanaf dat moment ontvangt u – afhankelijk van uw keuze – weekgeld of maandgeld.

Hoeveel en wanneer wordt mijn leefgeld gestort?

Dat is afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden. In overleg met uw bewindvoerder worden de dag en hoogte van uitbetaling besproken. Op onze website wordt vermeld op welke dag de betaling plaats zal vinden wanneer de dag van uitbetaling op een feestdag valt. Houd onze mededelingen daarom goed in de gaten!

Ik heb nog post gekregen, wat moet ik daarmee doen?

Het is belangrijk dat u deze post zo spoedig mogelijk doorstuurt naar uw bewindvoerder. U kunt de envelop naar ons doorsturen door een streep door het adres te zetten en ons adres op de envelop te noteren. Op deze manier kunt u de post zonder nieuwe postzegel doorsturen naar uw bewindvoerder. Een andere manier is om de post in te scannen of een duidelijke foto van het poststuk te maken en deze naar uw bewindvoerder te mailen.

Waar is de cliënten login voor bedoeld?

Om te kunnen zien welke betalingen wij zoal voor u doen, kunt u 24/7 gebruik maken van onze cliënten login. U ontvangt per e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen. U dient er rekening mee te houden dat de cliënten login de betalingen tot en met de voorliggende werkdag weergeeft.

Wat is bijzondere bijstand?

Indien u extra kosten of hoge kosten moet maken voor een specifiek doel kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd. Deze kosten dienen noodzakelijk te zijn en kunnen niet door u worden betaald van het spaarsaldo. Daarnaast moet u leven op bijstandsniveau. De bijzondere bijstand wordt door 072 Bewind en Inkomensbeheer aangevraagd bij uw gemeente. Wij vragen bijzondere bijstand voor u aan voor de kosten van bewindvoering. Mocht er bijzondere bijstand aangevraagd worden voor een specifiek doel, dan kunt u informeren bij uw bewindvoerder naar de mogelijkheden.

Wat is een rekening en verantwoording?

De rekening en verantwoording wordt jaarlijks door ons opgesteld en ter ondertekening aan u toegestuurd. U dient deze namelijk te ondertekenen. Zodra uw bewindvoerder dit document van u retour heeft ontvangen, zal uw bewindvoerder de rekening en verantwoording toesturen naar de rechtbank. De rechtbank controleert vervolgens of uw bewindvoerder zijn taken goed heeft uitgevoerd.

Beheer- en leefgeldrekening

Wat is het verschil tussen een beheer- en leefgeldrekening?

Uw inkomen dient binnen te komen op de beheerrekening. De bewindvoerder zal vanaf deze rekening alle betalingen laten verlopen. De leefgeldrekening is de rekening waarop uw weekgeld of maandgeld wordt gestort. Eventueel extra door u opgevraagde bedragen worden ook overgemaakt naar deze rekening. Dit is de rekening waarvan u zelf een pinpas en pincode ontvangt zodat u zelf bedragen kunt opnemen. Via onze cliënten login kunt u 24/7 zien welke betalingen de bewindvoerder vanaf de beheerrekening voor u uitvoert. Ook kunt u in ons online inzagesysteem uw inkomsten en uitgaven van de leefgeldrekening inzien. Wel willen wij u erop wijzen dat de cliënten login de gegevens van een dag eerder laat zien. U kunt dus niet inzien of vandaag uw weekgeld is gestort.

Ik heb een uitkering aangevraagd of krijg binnenkort inkomen. Welk rekeningnummer moet ik doorgeven?

Voor al uw inkomsten dient u het rekeningnummer van uw beheerrekening door te geven. U kunt dit rekeningnummer vinden in de cliënten login of ernaar vragen bij uw bewindvoerder.

Kan ik gebruik maken van internetbankieren?

De leefgeldrekening voor een alleenstaande is toegankelijk voor internetbankieren. Helaas is dit voor een leefgeldrekening voor gehuwden en/of samenwonenden (nog) niet mogelijk. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en vermogen. In de cliënten login kunt u de betalingen zien die wij voor u uitvoeren.

Mijn pinpas is geblokkeerd/kapot, wat nu?

U kunt hierover contact opnemen met uw bewindvoerder.

Krijg ik mijn kinderbijslag zelf?

De kinderbijslag wordt beheerd door uw bewindvoerder op de beheerrekening. Uw bewindvoerder bekijkt uw situatie en kijkt of het mogelijk is om dit bedrag aan u over te maken of dat dit gebruikt moet worden voor andere belangrijke zaken voor uw kind (denk bijvoorbeeld aan huisvesting). Dit kan per keer en per situatie verschillen.

Schuldenbewind

Mijn schulden nemen tijdens het bewind toe, hoe kan dit?

Uw bewindvoerder zal alle, voor zover bij hem bekend zijnde, schuldeisers aanschrijven. De schuldeisers mogen echter nog wel rente en incassokosten blijven vorderen, waardoor het bedrag van uw schulden kan toenemen. Hier kunnen wij helaas niets tegen doen.

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop de schuldeiser geen beslag mag leggen. Dit is wettelijk vastgelegd. De hoogte van deze beslagvrije voet verschilt per situatie. Uw bewindvoerder kan de beslagvrije voet voor u berekenen.

Wat is het verschil tussen bewindvoering en schuldhulpverlening?

Bewindvoering richt zich op het financieel beheer in de brede zin van het woord. Schuldhulpverlening richt zich specifiek op schulden middels schuldsanering in de vorm van MSNP dan wel WSNP. De bewindvoering is in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken, waardoor uw bewindvoerder uw financiën blijft beheren naast uw schuldregeling.

Wat is de MSNP?

De MSNP staat voor Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen. Deze kent twee vormen: saneringskrediet en schuldbemiddeling. Bij een saneringskrediet verstrekt de Kredietbank ineens een bedrag aan de schuldeisers waarmee alle schulden zijn afgelost. U heeft drie jaar (36 maanden) de tijd om dit bedrag aan de Kredietbank terug te betalen. Bij schuldbemiddeling wordt maandelijks een deel van uw inkomen gereserveerd voor afbetaling van de schulden. Dit bedrag wordt jaarlijks berekend en moet na drie jaar voldoende zijn om te voldoen aan de overeengekomen aflossing. De afloscapaciteit wordt door de schuldhulpverlener berekend.

Wanneer uw situatie dit toelaat, vraagt uw bewindvoerder een schuldregeling aan bij een Kredietbank bij u in de buurt. Deze zal proberen om met alle schuldeisers een regeling te treffen voor de duur van drie jaar. Indien de schuldeisers akkoord gaan met de minnelijke regeling, dan ontvangt u een vrij te laten bedrag (VTLB), het minimale bedrag dat nodig is om van te leven. het inkomen boven het VTLB dient gedurende drie jaar te worden overgemaakt aan de schuldeisers.

Indien u schulden heeft en in aanmerking komt voor een schuldregeling, dan zal dit eerst via het minnelijke traject worden geprobeerd. Als het niet lukt om met de schuldeisers tot een minnelijk akkoord te komen, wordt de rechtbank ingeschakeld. Er wordt dan geprobeerd om een WSNP-traject te starten.

Wat is de WSNP?

De WSNP staat voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wanneer een minnelijk traject is mislukt, wordt er gekeken of het wettelijke traject mogelijk is. Voor het wettelijke traject moet u voor de rechtbank verschijnen. De rechter zal in dat geval beslissen of u al dan niet wordt toegelaten tot de WSNP. In dat traject krijgt u een aparte WSNP-bewindvoerder. Deze WSNP-bewindvoerder controleert of de regels van de WSNP worden nageleefd en doet ieder half jaar verslag aan de rechtbank. Een WSNP duurt minimaal 36 maanden en maximaal 60 maanden. Om in aanmerking te komen voor de WSNP moet u aan een aantal punten voldoen, namelijk:

  • De schulden mogen niet zijn ontstaan wegens het plegen van fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag;
  • De afgelopen tien jaar heeft u niet eerder in een WSNP-traject gezeten;
  • U dient zichzelf voor de gehele duur van de WSNP maximaal in te spannen om inkomsten te krijgen.

Beëindiging bewindvoering

Wanneer eindigt het bewind?

Het bewind is in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. Indien u uw financiën graag weer zelf wilt beheren en uw bewindvoerder is het daarmee eens, dan kunt u samen met uw bewindvoerder toe werken naar zelfstandig financieel beheer. Aangezien de rechter het bewind heeft uitgesproken, moet de rechter ook toestemming geven om het bewind op te heffen. U moet in dat geval kunnen aantonen dat u weer zelfstandig in staat bent uw financiën te beheren. Uw verzoek tot opheffing van het bewind dient u zelf per brief aan de rechtbank toe te sturen.