Over ons…

De missie van 072 Bewind en Inkomensbeheer is het creëren van financiële rust. Wij zijn twee bewindvoerders die na jarenlange ervaring als bewindvoerder de handen ineen hebben geslagen om uw helpende hand te zijn in de financiën.

Neem contact op

Over 072 Bewind en Inkomensbeheer

De missie van 072 Bewind en Inkomensbeheer is het creëren van financiële rust. Wij zijn twee bewindvoerders die na jarenlange ervaring als bewindvoerder de handen ineen hebben geslagen om uw helpende hand te zijn in de financiën. 

Wij zijn er voor iedereen: studenten, alleenstaanden, gezinnen, senioren, maar ook ZZP-ers en kleine ondernemers. Deze mensen zijn tijdelijk of voor een langere periode niet in staat om de eigen financiën zelf te beheren. Wij dragen zorg voor een juiste, tijdige en correcte afhandeling van alle financiële rechten en plichten. Continue inzicht in de financiële situatie voor de cliënt is voor ons van groot belang. Wij willen dat de cliënt écht het gevoel heeft dat hij uiteindelijk zelfstandig in staat is zijn financiële zaken te regelen. Wij begeleiden en ondersteunen onze cliënten hierbij door een passend plan van aanpak op te stellen. Wij staan niet boven de cliënt, maar naast de cliënt om uiteindelijk samen succesvol te zijn.

Ervaring cliënt

Mijn bewindvoerder regelt alles heel goed voor mij. Er zijn ook regelmatig gesprekken tussen ons en ondanks dat zij het druk heeft, maakt zij tijd vrij. Ik vind het fijn hoe zij meedenkt in oplossingen. Ik ervaar mijn bewindvoerder als leuk en sympathiek.

Ervaring cliënt

Mijn bewindvoerder draagt eraan bij dat ik het allemaal aan kan. Ik voel mezelf veilig bij mijn bewindvoerder. Ook dit jaar kwam ik niets te kort en kon ik op mijn bewindvoerder rekenen. Dankjewel hiervoor!

Ons team

Wij stellen ons team graag aan u voor.

Alyssa Doll – bewindvoerder

Over mij

Na jarenlange ervaring te hebben opgedaan als bewindvoerder heb ik besloten een eigen bewindvoerderskantoor op te starten. In het verleden heb ik gewerkt als juridisch medewerker bij toonaangevende advocatenkantoren. Door deze gecombineerde ervaring ga ik ervoor zorgen dat ik u de helpende hand kan bieden met uw financiën en eventuele juridische vraagstukken.

Wat kunt u van mij verwachten als bewindvoerder? Een betrokken en eerlijk persoon die samen met u orde schept in uw geldzaken met als doel het creëren van financiële rust, stabiliteit en zekerheid. Financiële problemen kunnen iedereen overkomen: ouderen, jongeren, hoog- en laagopgeleiden. Het is dus niet nodig u hiervoor te schamen. Als bewindvoerder kan ik stabiliteit in uw geldzaken brengen en daarmee u ontzorgen; dat zorgt voor rust in uw hoofd. Ik kijk naar uw inkomsten en uitgaven en breng deze weer in balans, maak afspraken met schuldeisers, zoek subsidiemogelijkheden voor u uit en maak u bewust van uw financiële keuzes. Ik begrijp dat het uit handen geven van uw financiën geen gemakkelijke keuze is. Daarom dient de samenwerking tussen bewindvoerder en cliënt mijns inziens gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen en respect. Ik sta voor duidelijke communicatie, transparantie en betrokkenheid.

Laten wij samen onze schouders eronder zetten om uw financiën weer op de rit te krijgen, zodat u uiteindelijk weer zelf in staat bent de financiën te beheren!

Linda Faas – bewindvoerder

Over mij

Al vroeg was mijn interesse en passie voor het vak bewindvoering aanwezig. Op mijn 16e liep ik stage bij een kantoor voor beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetbeheer. Daarna heb ik mijn oriëntatie verbreed bij een woningcorporatie en het Juridisch Loket. Om vervolgens voldoende ontwikkelt terug te komen in het bewindvoeringsvak. Na jarenlange ervaring op te hebben gedaan als bewindvoerder, was de overstap naar een eigen bewindvoeringskantoor snel gemaakt.

Er zijn verschillende omstandigheden waardoor het lastig kan zijn om de financiële administratie op orde te houden. Als beschermingsbewindvoerder is het mijn doel/uitdaging om financiële rust te creëren en te behouden. Hoe ik dit doe? Ik kijk naar uw inkomsten en uitgaven en breng deze terug in balans.  Verder onderhoud ik contact met diverse instanties, waaronder schuldeisers en schuldhulpverlening. Financiële beslissingen worden in overleg genomen, hierbij kijk ik naar uw wensen en de financiële mogelijkheden.

Voor het creëren en het behouden van financiële rust is een goede samenwerking van belang. Hiervoor is de onderlinge communicatie erg belangrijk. Ongetwijfeld kunnen er momenten zijn dat we het niet met elkaar eens zijn, alleen hoe ga je hier samen mee om? Mijns inziens met wederzijds respect, transparantie en door te blijven communiceren…