Kosten bewindvoering en schulden

Wij krijgen vaak de vraag: als iemand schulden heeft, kan hij/zij toch geen bewindvoerder betalen?

Kosten bewindvoering

De kosten voor bewindvoerders worden vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton). Deze kosten zijn bij ieder bewindvoerderskantoor hetzelfde en worden in eerste instantie in rekening gebracht bij de cliënt. Echter, in veel gevallen vergoed de gemeente deze kosten door middel van bijzondere bijstand.

Wanneer kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

De gemeente kijkt naar het volgende:

  • Is het noodzakelijk: de rechter heeft vastgesteld dat beschermingsbewind automatisch noodzakelijk is. Bij budgetbeheer of inkomensbeheer kan een verklaring van een hulpverlener nodig zijn om de noodzaak hiervan aan te tonen. Sommige gemeenten (onder andere de gemeente Amsterdam) bieden zelf budgetbeheer aan en zien dit als ‘voorliggende voorziening’, waardoor zij geen bijzondere bijstand verstrekken voor budgetbeheer. Dit mag elke gemeente zelf bepalen.
  • Draagkracht: De gemeente kijkt naar de woonsituatie in combinatie met het inkomen en het vermogen om te berekenen of u de kosten zelf kunt betalen. Hoe hoog uw inkomen en vermogen mogen zijn, verschilt per gemeente. Het kan dus zijn dat u in de gemeente Den Helder wel in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, maar als u vervolgens verhuisd naar Amsterdam dat u dan niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Ik heb een te hoog inkomen/vermogen, maar ook schulden. Krijg ik dan geen bijzondere bijstand?

Als u een hoog inkomen heeft, maar vanwege een beslag op het inkomen minder ontvangt, komt u mogelijk wel in aanmerking voor bijzondere bijstand. De gemeente moet namelijk kijken naar het inkomen waar u over kan beschikken en dat is het inkomen na de afdracht aan de beslaglegger.

Als u een te hoog banksaldo heeft, worden de schulden in mindering gebracht op het banksaldo. Hierdoor komt u misschien toch in aanmerking voor bijzondere bijstand.   

Geen recht op bijzondere bijstand, waarom toch bewindvoering?

Als u toch geen bijzondere bijstand ontvangt en u zit in de schuldhulpverlening, worden de kosten voor bewindvoering meegenomen in de VTLB-berekening. De aflossing aan de schuldeisers is lager, omdat u onder bewind staat.

Indien u geen bijzondere bijstand heeft, kan beschermingsbewind toch wenselijk zijn. Wij kijken of u recht heeft op inkomens verhogende voorzieningen. Denk hierbij aan toeslagen/minimaregelingen/uitkeringen et cetera. Daarnaast houden wij uw budget nauwlettend in de gaten en zorgen ervoor dat u kunt blijven sparen. Op deze manier proberen wij er alles aan te doen om (nieuwe) schulden te voorkomen. Voorts zorgen wij er eveneens voor dat uw budget stabiel blijft, nemen wij het contact met schuldeisers over en melden wij u – indien noodzakelijk – aan bij schuldhulpverlening.

Heeft u vragen over de kosten van bewindvoering en wilt u bespreken wat uw mogelijkheden zijn met betrekking tot bijzondere bijstand? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.