Inkomensondersteuning door de overheid, hoe werkt dit precies?

Voor veel mensen is het inkomen uit loondienst of uitkering niet genoeg om maandelijks van te kunnen rondkomen. Zonder toeslagen, heffingskortingen en minimavoorzieningen/aanvullingen van de gemeente kunnen veel mensen niet tot nauwelijks hun vaste lasten betalen. Helaas weten te weinig mensen dat ze recht hebben op inkomensondersteuning of zijn mensen terughoudend om het aan te vragen door alle verschillende loketten, formulieren en regels. Ook heerst er veel angst om het reeds ontvangen geld terug te moeten betalen. Middels dit artikel hopen wij te bereiken dat meer mensen gebruik gaan maken van inkomensondersteuning.

Welke soorten inkomensondersteuning kennen wij in Nederland?

Voor mensen met een laag inkomen bestaan er toeslagen en regelingen om je te helpen maandelijks rond te kunnen komen. Deze zijn te onderscheiden in landelijke regelingen en lokale regelingen.

Landelijke regelingen

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Huurverlaging lage inkomens
 • Persoonsgebonden budget
 • Energietoeslag
 • Kinderbijslag
 • Pleegvergoeding

Gemeentelijke regelingen

 • Bijstandsuitkering via de gemeente
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Schoolkosten
 • Collectieve zorgverzekeringen
 • Individuele studietoeslag
 • Regelingen voor sport en cultuur
 • Voedselbank en kledingbank
 • Kwijtschelding lokale lasten

Op de website van het Nibud is aangegeven wat alle regelingen inhouden en wanneer je hierop (mogelijk) recht hebt. Laat geen geld liggen, ga regelmatig na waar je recht op hebt en geef wijzigingen in jouw situatie altijd op tijd door!

Waarom wordt er nog niet optimaal gebruik gemaakt van inkomensondersteuning?

Over het algemeen weten veel mensen gewoonweg niet of zij recht hebben op inkomensondersteuning. Mensen die wel weten waar zij recht op hebben, vinden het veelal te ingewikkeld om toeslagen aan te vragen. Daarnaast hebben landelijke en lokale overheden moeite om mensen te bereiken die recht hebben op ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat niet iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft.

Bovendien worden toeslagen als voorschot verleend en naderhand definitief toegekend als het inkomen van het desbetreffende jaar is vastgesteld. Helaas blijkt achteraf bij bijna de helft van de aanvragen dat een correctie noodzakelijk is. Dit leidt tot angst om grote bedragen te moeten terug betalen en terughoudendheid bij het aanvragen van toeslagen. Als je een wisselend inkomen hebt, maakt dit het nóg ingewikkelder.

Om ervoor te zorgen dat meer mensen gebruik maken van inkomensondersteuning zal een eenduidig en eenvoudig gebruik van termen bij de verschillende loketten tot gevolg hebben dat het aanvragen van inkomensondersteuning laagdrempeliger wordt. Daarnaast moeten er minder regelingen komen, zodat er geen oerwoud aan tegemoetkomingen en toeslagen meer bestaat. De regelingen die vervolgens resteren, moeten goed te gebruiken zijn door de mensen die deze regelingen nodig hebben. Ook dient het niet-gebruik van toeslagen en regelingen zoveel mogelijk teruggedrongen te worden.

Wat kan je er zelf aan doen om inkomensondersteuning aan te vragen?

 • Vraag aan waar je recht op hebt. Als je een laag inkomen hebt, heb je mogelijk recht op inkomenssteun vanuit de overheid of jouw gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toeslagen, bijstand of kwijtschelding van belastingen. Op https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie kan je zien waar je recht op hebt en waar je de inkomensondersteuning kunt aanvragen.
 • Geef veranderingen tijdig door. Als jouw inkomen wijzigt, dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Dit voorkomt dat je achteraf veel geld moet terugbetalen. Via deze link kan je de wijziging in jouw inkomen doorgeven.
 • Check ieder jaar de koopkrachtberekeningen van het Nibud. Het Nibud laat zien wat er financieel gezien verandert aan het inkomen en wat er wijzigt aan de uitgavenkant. Houd dit goed in de gaten om te kijken wat dit betekent voor jouw financiële situatie.

Heb jij ook hulp nodig bij het aanvragen van inkomensondersteuning of wil je graag weten op welke regelingen je mogelijk recht hebt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat wij samen met jou kunnen kijken hoe wij jouw financiën weer op orde kunnen krijgen én geldproblemen – zowel nu als in de toekomst – kunnen voorkomen. 072 Bewind en Inkomensbeheer biedt zowel bewindvoering als budgetbeheer aan.