Geldproblemen en schulden

De coronacrisis houdt aan en dat brengt veel financiële onzekerheid met zich mee. Lukt het niet om al uw rekeningen te betalen? Stapelen de rekeningen zich iedere maand op? U hebt dan geldproblemen. Komt dit u bekend voor? Weet dan dat u niet de enige bent. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Vooral voor mensen die het niet al te breed hebben is het een onzekere tijd en kunnen problemen onvermijdelijk zijn. Zoek hulp als u dat nodig heeft en vooral: houd het niet voor uzelf. Wij zijn er om u te helpen.

Zorgen door geldproblemen

Door de coronamaatregelen valt wellicht (een gedeelte van) uw inkomen weg of raken uw reserves op, terwijl de vaste lasten doorlopen. U maakt zich zorgen over uw financiën, en dat zorgt voor stress. Helemaal als u niet weet hoe u aan nieuwe inkomsten kunt komen.

Daarnaast kunt u ook moedeloos worden van de voortdurende onzekerheid waarmee u te maken krijgt. U weet niet wanneer u uw zaak weer kunt openen of opnieuw inkomsten krijgt. De overheid biedt al geruime tijd diverse steunpakketten aan, maar soms is het niet duidelijk of u hiervoor in aanmerking komt of wellicht heeft u zelfs helemaal geen recht op deze overheidssteun. Als u uw werk niet meer kunt uitoefenen, valt een groot deel van uw eigen identiteit weg. Schaamte over geldproblemen komt dan ook veel voor. Het is immers niet eenvoudig om te moeten toegeven dat het niet goed gaat. Echter praten met anderen over uw geldzorgen zorgt voor minder stress. Tevens kunnen anderen u wellicht helpen de geldproblemen op te lossen. Als de financiële stress vermindert, krijgt u vanzelf weer meer ruimte in uw hoofd om financieel andere keuzes te maken.

”Permanente geldzorgen trekken een enorme wissel op gedrag en gezondheid.”

Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool van Utrecht

Oorzaken van geldproblemen

Uit het Nibud-onderzoek (2016) blijkt dat iemands houding en financiële vaardigheden een grote rol spelen bij het ontstaan van schulden. De hoogte van het inkomen hoeft daarbij niet direct van invloed te zijn op het ontstaan van geldproblemen. Daarentegen maakt het wel uit hoe mensen in het leven staan en hoe zij met hun geld omgaan. Iemand met een hoog inkomen heeft een vergrote kans om geldproblemen te krijgen als diegene impulsief met zijn geld omgaat en geen spaargeld heeft. De kans dat iemand betalingsproblemen krijgt is dan ook een combinatie van een aantal factoren. De belangrijkste kenmerken hiervoor zijn:

  • Een impulsieve houding
  • Ongeordende administratie
  • Op de korte termijn gericht
  • Geen of weinig spaargeld
  • Geen financiële opvoeding

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, zijn er meerdere oorzaken mogelijk voor het ontstaan van geldproblemen en schulden. Vaak zien we dat geldproblemen niet bewust zijn ontstaan. Het is een gevolg van een onbewuste onverstandige financiële handeling. Tevens kan er sprake zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Geldproblemen of schulden hoeven dus niet door uzelf te zijn veroorzaakt. Het komt veelvuldig voor dat mensen een lening als laatste optie zien om van de geldproblemen af te komen, maar dat is niet verstandig. Daarnaast proberen mensen op eigen initiatief betalingsregelingen te treffen met schuldeisers. Maar wat dient u te doen als u te maken heeft met meerdere schuldeisers? U wilt echter voorkomen dat er beslag wordt gelegd door een deurwaarder of dat uw inboedel verkocht moet worden. Een ontruiming van uw woning is een zeer ingrijpende ervaring die u waarschijnlijk nooit meer zult vergeten. Het inschakelen van hulp is dan ook heel verstandig. 072 Bewind en Inkomensbeheer kan u helpen geldproblemen en schulden op te lossen en u weer leren grip te krijgen op uw financiën.

Hoe kunnen geldproblemen worden opgelost?

Er zijn verschillende manieren waarop u uzelf kunt helpen om beter met uw geldproblemen om te gaan. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat de geldproblemen niet uw leven gaan bepalen en uw leven in een bepaalde richting gaan sturen die u niet wilt.

”Nooit gedacht dat het mij zou overkomen. Door alle stress kon ik geen goede beslissingen meer nemen.”

Stap 1: geldproblemen in kaart brengen

De beste manier om met geldproblemen om te gaan is ervoor te zorgen dat u uw financiën goed organiseert. Dit is de eerste stap om uw schulden af te lossen. U moet weten hoeveel de openstaande vorderingen bedragen en hoeveel u hiervan op dit moment nog dient te betalen. Indien u uw schuldensituatie niet op een rijtje hebt, dan heeft u geen overzicht van de daadwerkelijke problemen. Zo lang u niet weet hoe hoog uw geldproblemen exact zijn, kunt u deze ook niet oplossen. Het aflossen van schulden begint met het goed organiseren van uw financiën en dit ook goed bij blijven houden.

Stap 2: geldproblemen en tijdig betalen vaste lasten

De volgende stap om van uw geldproblemen af te komen is dat u maandelijks uw rekeningen zoveel mogelijk op tijd betaald. Als u dit niet doet, krijgt u vermoedelijk met nog veel meer rekeningen, herinneringen en aanmaningen te maken. Als u uw rekeningen niet op tijd betaald zullen er al snel kosten voor rente en aanmaning in rekening worden gebracht en later zelfs hoge boetes volgen. Dit is niet waar u op zit te wachten, want hierdoor neemt uw schuldenlast alleen maar toe. Het tijdig betalen van alle rekeningen is dan ook een belangrijke stap om uw schulden en/of geldproblemen op te lossen.

Stap 3: betalingsregelingen om verdere geldproblemen te voorkomen

Voorts zult u betalingsregelingen moeten treffen met schuldeisers om uw schulden af te lossen en verdere geldproblemen te voorkomen. Dit zou maandelijks een vast bedrag moeten zijn wat u minimaal gaat aflossen. Hiervoor dient rekening gehouden te worden met uw beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. De werkgever of uitkeringsinstantie maakt dit bedrag maandelijks aan u over. Het overige gedeelte van uw loon of uitkering gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, totdat de schuld volledig betaald is. Het treffen van betalingsregelingen gaat uw schulden verminderen om weer een beetje dichterbij een leven zonder geldproblemen te zijn.

Gelet op bovenstaande moet u eerst goed in beeld hebben wat uw totale schulden zijn en ervoor zorgen dat u dit overzicht blijft behouden. Wanneer u zover bent, dient u maandelijks zoveel mogelijk rekeningen op tijd te betalen. Denk hierbij aan de vaste lasten (huur, gas, water, licht). Bovendien is het raadzaam iedere maand een vast bedrag van uw schulden af te lossen. Gedurende dit proces zult u het gevoel krijgen dat u wel degelijk in staat bent om uw geldproblemen op te lossen. U krijgt een positiever beeld over uw financiële situatie en u zult zelfs plannen willen maken voor uw leven zonder geldproblemen.

Heeft u geldproblemen? Neem dan contact met ons op!

Komt u regelmatig geld tekort, heeft u geldproblemen of schulden en weet u niet meer hoe u hiermee moet omgaan? Loop er niet alleen mee rond. Geldzaken maken eenzaam; door schaamte vertelt u het aan niemand en gaat u verjaardagen mijden, omdat u geen cadeautje kunt kopen. Professionele hulp zoeken: dat is de uitweg! 072 Bewind en Inkomensbeheer kan u vrijblijvend adviseren en u helpen bij de aanpak van uw geldproblemen middels bewindvoering en budgetbeheer.