Er komt iemand bij mij inwonen en nu? 

Het komt u wellicht bekend voor. Een familielid die vanwege een scheiding tijdelijk geen onderdak heeft en bij u komt inwonen, uw zoon of dochter die na de studie weer thuis komt wonen aangezien hij of zij de studentenkamer moet verlaten of u trekt zich het lot van een vluchteling aan. Als u toch een ruimte over heeft, kan het toch geen kwaad om deze persoon een kamer aan te bieden? Als er iemand bij u komt inwonen, kan dit wel degelijk financiële consequenties voor u met zich meebrengen. Niet alleen de uitkering en toeslagen kunnen naar beneden gaan, maar ook de vaste lasten kunnen stijgen. Waar moet u zoal aan denken?

Participatiewet 

Als u en/of de medebewoner op dit moment een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, zal deze uitkering worden verlaagd. Er wordt van uit gegaan dat u de kosten voor de vaste lasten kunt delen met uw medebewoner en om deze reden minder uitkering nodig heeft, dit heet de kostendelersnorm. 

Het is van belang dat u zo snel mogelijk aan uw klantmanager van de gemeente doorgeeft dat er iemand bij u in komt wonen. Op deze manier voorkomt u dat u te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen.

Huurtoeslag 

Ontvangt u huurtoeslag? Ook de Belastingdienst houdt rekening met het inkomen van de medebewoner. Hierin is de regel: hoe meer inkomen uw medebewoner heeft des te minder huurtoeslag u ontvangt. Het risico bij de huurtoeslag is dat huurtoeslag afhankelijk is van het inkomen dat uw medebewoner doorgeeft.

De Belastingdienst betaalt de toeslagen uit als voorschot en berekent achteraf of u niet te veel of te weinig huurtoeslag heeft ontvangen. Als uw medebewoner zijn/haar inkomen niet goed doorgeeft en achteraf een hoger inkomen blijkt te hebben, moet u de te veel ontvangen huurtoeslag terugbetalen. Het is daarom belangrijk om tijdig te controleren wat de gevolgen zijn. U kunt een proefberekening van uw nieuwe toeslag maken op de website van de Belastingdienst.

NB. als u iemand in huis neemt zonder een geldige verblijfsvergunning, dan vervalt uw eigen huurtoeslag vanaf het moment dat deze persoon zich formeel heeft ingeschreven op uw adres. Het is dus raadzaam hier voorzichtig mee te zijn als u huurtoeslag ontvangt.

Vraag toestemming aan de verhuurder of de hypotheekverstrekker

Veel mensen staan hier niet bij stil, maar toestemming van de verhuurder of de hypotheekverstrekker is vereist als u iemand in huis wilt nemen. Zéker als u een sociale huurwoning heeft, verdient dit aanbeveling. Als u dit niet doet en de verhurende instantie komt erachter, dan loopt u het risico dat uw huurovereenkomst wordt ontbonden.

Gas/water/licht 

Er maakt een extra persoon gebruik van uw gas, water en elektriciteit. Er is vaker iemand thuis, waardoor de verwarming en lampen langer aan staan. Ook wordt er door meer personen gedoucht, waardoor er meer water verbruikt wordt. Hierdoor zal het verbruik flink stijgen. Het is van belang om het termijnbedrag hierop aan te passen om een hoge jaarrekening te voorkomen.   

Gemeente- en waterschapsbelasting 

Als u van een éénpersoonshuishouden naar een meerpersoonshuishouden gaat, dient u ook meer gemeente- en waterschapsbelasting te betalen.  

Ter illustratie:  

Gemeente Alkmaar, afvalstoffenheffing in 2021: 

Eénpersoonshuishouden: €189,95 

Meerpersoonshuishouden: € 307,41 

Kostgeld 

Doordat uw inkomsten mogelijk dalen en uw uitgaven stijgen, is het redelijk (en soms noodzakelijk) om kostgeld te vragen van uw medebewoner. Hoeveel kostgeld is redelijk? Dat is een bedrag wat u samen afspreekt. Twee rekenmethodes kunnen zijn: 

  • Bereken hoeveel u er maandelijks op achteruit gaat. Deel dit bedrag door het aantal bewoners;
  • Bereken hoeveel uw vaste lasten zijn. Deel dit bedrag door het aantal bewoners.  

Het is verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen om te voorkomen dat hierover discussie kan ontstaan. Indien u onder bewind bent gesteld, kijkt uw bewindvoerder hoeveel kostgeld noodzakelijk is. Geef een wijziging van uw situatie altijd tijdig door aan uw bewindvoerder. Dit geldt ook voor de situatie als er iemand bij u in komt wonen.  

Contact

Bent u voornemens iemand in huis te nemen of heeft u momenteel iemand bij u inwonen en wilt u graag geadviseerd worden wat u het beste kunt doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en/of om de mogelijkheden te bespreken.