Energietoeslag en loonbeslag

Het is iedereen opgevallen, de energiekosten zijn aanzienlijk gestegen. De overheid heeft om die reden besloten om mensen met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag te verstrekken. Elke gemeente bepaalt zelf aan welke voorwaarden de inwoners dienen te voldoen, zoals over welk inkomen de inwoner beschikt. Maar wat nu als je boven deze inkomensgrens zit, maar er niet over kunt beschikken wegens loonbeslag of door een schuldregeling of WSNP-traject niet over het hele inkomen kunt beschikken?

Energietoeslag en bijzondere bijstand

Energietoeslag is een bijzondere bijstand die de gemeente verstrekt evenals een vergoeding voor de bewindvoerders- of advocaatkosten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand zijn als volgt:

  • De kosten moeten noodzakelijk zijn;
  • De kosten kunnen niet uit het besteedbaar inkomen worden betaald.

Hoe hoog het besteedbaar inkomen mag zijn, bepaalt de gemeente. Over het algemeen is dit 100% of 120% van de bijstandsnorm.

Wat is besteedbaar inkomen?

Als er loonbeslag is gelegd of je kunt vanwege een schuldregeling of een WSNP-traject niet over het hele inkomen beschikken, naar welk bedrag wordt dan gekeken? Het hoge inkomen – voor de afdracht – of het inkomen waar je feitelijk over beschikt – na de afdracht? De centrale Raad voor Beroep heeft bepaald dat moet worden uitgegaan van het inkomen waarover men redelijkerwijze kan beschikken. Kortom, het inkomen dat overblijft ná de afdracht. Dit geldt dus óók voor de energietoeslag.

Voorbeeld:

Roberto is alleenstaand en woont in de gemeente Alkmaar. Hij werkt 40 uur per week en verdient € 3.500,- netto. Hij heeft problematische schulden en er ligt op dit moment loonbeslag op zijn inkomen. Zijn beslagvrije voet is bepaald op € 1.200,-. De overige € 2.300,- wordt maandelijks afgedragen aan de schuldeisers.

De inkomensgrens voor energietoeslag ligt in Alkmaar op 120% (januari 2022: € 1.244,54). Vanwege het loonbeslag beschikt hij maandelijks over € 1.200,-, waardoor hij onder de inkomensgrens valt en in aanmerking komt voor energietoeslag.

Roberto wil graag geholpen worden en schakelt een bewindvoerder in. De inkomensgrens bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering ligt op 100% (januari 2022: € 1.037,12). Ondanks het loonbeslag valt het inkomen waar hij over beschikt boven de inkomensgrens. Hij komt niet in aanmerking voor bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering.

Het is altijd goed om te kijken wat de normen zijn in jouw gemeente. En als er beslag gelegd wordt op jouw inkomen; controleer dan eerst of de hoogte van de beslagvrije voet juist is. Indien deze beslagvrije voet correct is, kijk dan of je wellicht wél in aanmerking komt voor minimaregelingen in jouw gemeente.