Dementie en bewindvoering

Vergeetachtigheid, de juiste woorden niet kunnen vinden, verwardheid. Dit zijn allemaal voorbeelden van dementie. Het kan zijn dat uw partner, vader, moeder of een andere dierbare een beginnende vorm van dementie heeft. Dementie is een reden om bewindvoering aan te vragen, maar wanneer doe je dat en wat kunnen wij bieden?

Financieel misbruik en dementie

Dementie zorgt ervoor dat inzicht in tijd en plaats verloren gaat. Iemand met dementie heeft meestal geen overzicht meer in zijn/haar financiën. Verder zullen mensen met dementie sneller iets van een ander aannemen, doordat ze verward raken en soms nog bewust zijn dat ze dingen vergeten. Dit kan leiden tot financieel misbruik door derden en soms zelfs door familie/naasten.

Ter illustratie: Vlak na het overlijden van haar partner is Margriet gediagnostiseerd met dementie. Zij woonde 50 jaar met haar partner in een eengezinswoning en wil daar graag blijven wonen. Ook het verzorgingstehuis geeft aan dat Margriet nog te ‘goed’ is om te worden opgenomen. De glazenwasser komt langs en zegt dat er nog een bedrag open staat. Margriet kan het zich niet herinneren. “Klopt het wel? Ach, het zal wel kloppen.” Ze geeft hem € 50,-. Een week later komt de glazenwasser weer met hetzelfde verhaal. Margriet weet dat hij eerder is geweest. “Alleen er was iets, maar wat? Ach, het zal wel kloppen.” Ze geeft hem weer € 50,-.

Wat wij kunnen betekenen voor mensen met dementie

Mensen met dementie moeten beschermd worden tegen zichzelf en anderen. Als professioneel bewindvoerder zijn wij ervaren met mensen met dementie. Wij zijn geduldig en brengen weer stabiliteit in de financiën. Bij 072 Bewind en Inkomensbeheer staat het belang van onze cliënten voorop. Wij beschermen mensen met dementie. De bewindvoering zal erop gericht zijn het vermogen in stand te houden conform de regels van de rechtbank. Daarnaast weten wij hoe wij financieel misbruik zoveel mogelijk kunnen voorkomen en/of opsporen. Dit doen wij onder andere door:

  • Leefgeldrekening openen: Wij zorgen dat er een leefgeldrekening is voor de dementerende waar alleen geld voor boodschappen op staat. Als de dementerende dan geneigd is om geld aan iemand te geven, dan blijft de schade beperkt.
  • Praktische tips geven: Wij geven praktische tips over hoe financieel misbruik zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Terugkomend op bovenstaand voorbeeld zou de tip kunnen zijn: hang een briefje op de deur waarin de dementerende constant herinnert wordt dat hij/zij geen geld mag en kan afgeven. Ook is het raadzaam dat de dementerende het nummer van de bewindvoerder doorgeeft.
  • Bewindregister: Wij kunnen onze cliënten laten opnemen in het curatele- en bewindregister. Hierdoor kunnen wij alle overeenkomsten die uw naaste aangaat, zonder onze toestemming, ongedaan maken.

Dementie en aanvragen bewind

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de Rechtbank in de omgeving van de dementerende. Bewindvoering kan de dementerende zelf aanvragen, als hij/zij hier nog zelf toe in staat is. Ook als naaste en/of familielid kunt u dit aanvragen. Indien u wenst dat wij de professionele bewindvoerder worden, zullen wij de aanvraag samen met u in orde maken en indienen bij de kantonrechter.

Heeft een van uw naasten de diagnose dementie gekregen? En maakt u zich zorgen om zijn/haar financiën? Twijfelt u nog of u het zelf wilt doen of de financiën uit handen wilt geven aan een professionele bewindvoerder? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.