Check de beslagvrije voet als er vóór 01-01-2023 beslag op het loon of de uitkering is gelegd!


Vanaf 1 januari 2023 gaan de uitkeringen en het minimum loon met 10% omhoog. Indien er al sprake is van beslag op het inkomen, dan kan dat tot gevolg hebben dat er meer geld naar de deurwaarder gaat. De beslagvrije voet wordt in veel gevallen namelijk niet automatisch aangepast.

Bij een bijstandsuitkering blijft de ruimte voor beslag 5% van de uitkering, daar hoeft niets voor geregeld te worden. Bij ander minimum inkomen uit werk of uitkering zoals de AOW, WIA en WW is de automatische verhoging van de beslagvrije voet nog niet wettelijk geregeld.

De deurwaarder is wettelijk verplicht minimaal eenmaal per jaar de beslagvrije voet opnieuw te berekenen. Om ervoor te zorgen dat er vanaf januari 2023 niet te veel wordt afgedragen, kunt u de deurwaarder vragen om de beslagvrije voet per 1 januari 2023 opnieuw te berekenen. Stuur dan de loongegevens van januari 2023 mee.

Als u een inkomen boven het minimum heeft, kan de beslagvrije voet soms lager uitvallen. Dan gaat er meer geld naar de deurwaarder. Maak daarom eerst een berekening voordat u de deurwaarder benadert. U kunt de berekening maken op www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Heeft u vragen hierover of hulp nodig, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Bron: https://schuldinfo.nl/index.php?id=200