Budgetbeheer of Bewindvoering?

Sinds kort bieden wij van 072 Bewind en Inkomensbeheer ook budgetbeheer aan, maar wat is nu eigenlijk het verschil? En wanneer kunt u beter voor budgetbeheer of juist voor bewindvoering kiezen? In onderstaand artikel lichten wij dit graag verder toe.

Wat is het verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering?

Er zijn meerdere verschillen tussen budgetbeheer en bewindvoering. De belangrijkste drie verschillen zijn hieronder weergegeven:

  • Contract vs. Rechtbank: budgetbeheer heeft een vrijblijvend karakter. Budgetbeheer wordt afgesproken door middel van een contract. U kunt dit ten alle tijden opzeggen. De voorkeur gaat uit naar het moment dat uw financiën weer op orde zijn. Bij bewindvoering bepaalt de kantonrechter of u onder bewind gesteld wordt en wanneer het bewind eindigt.
  • Post: bij bewindvoering komt uiteindelijk alle post (omtrent de inkomsten en uitgaven) bij de bewindvoerder terecht. Bij budgetbeheer ontvangt u de post zelf en dient u dit zelf door te sturen naar uw budgetbeheerder.
  • Bescherming: Beschermingsbewind is vooral bedoeld als bescherming voor u zelf, indien u dat nodig heeft. Wij beschermen u zoveel mogelijk tegen het veroorzaken van schulden en/of financieel misbruik. Bent u gevoelig voor verkopen aan de deur, verkoop op straat of telefonische verkoop? Als u opgenomen bent in het bewindregister kunnen wij als bewindvoerder een eventuele aankoop ongedaan maken. Bij budgetbeheer heeft u deze beschermingsmogelijkheden niet.

Voorts zitten er verschillen in het takenpakket:

Vaste lasten beheerBudgetbeheer zonder schuldenBudgetbeheer met schuldenBeschermingsbewind
PostZelf doorsturenZelf doorsturenZelf doortsturenDirect naar bewindvoerder
Betaling primaire vaste lasten (huur, gas, water, licht, ziektekostenverzekering)XXXX
Betaling overige rekeningen (mobiel, alles-in-1 abonnement)XXX
Reserveringen maken (jaarrekening, eigen risico, belastingen en onvoorzien)XXX
Week-/maandgeld voor boodschappenXXX
Verzekeringen aanvragen/wijzigenX
Schulden in kaart brengenXX
Betalingsregelingen treffen (niet-problematisch)XX
Aanvraag schuldhulpverleningZelf doenX
Aflossing overmaken naar schuldhulpverleningXX
Aanvragen/wijzigen toeslagen BelastingdienstX
Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting X
Belastingaangifte (box 1)X
Aanvragen bijzondere bijstand/minimaregelingenX

Wanneer kan ik beter voor budgetbeheer kiezen?

  • U heeft schulden, maar bent goed in staat zelf financiële beslissingen te nemen;
  • U heeft geen schulden, maar u heeft wel moeite om overzicht te houden in uw financiële administratie;
  • U bent schuldenvrij en u wilt wat meer verantwoordelijkheid. Wel heeft u nog hulp nodig om nieuwe schulden te voorkomen.

Wanneer kan ik beter voor bewindvoering kiezen?

  • U heeft de neiging om meer geld uit te geven dan er binnenkomt. U heeft om die reden iemand nodig die op dergelijke momenten streng is voor u;
  • U heeft bescherming nodig tegen uzelf en/of anderen, omdat u snel beïnvloedbaar bent.

Zit er verschil in toezicht tussen budgetbeheer en bewindvoering?

Een bewindvoerder kan pas aan de slag als u bent toegelaten door de Rechtbank. Hiervoor dienen wij te voldoen aan opleidings- en kwaliteitseisen. De accountant controleert jaarlijks of wij aan alle vereisten voldoen en voert dossier controles uit.

Bij budgetbeheer is een dergelijke controle niet verplicht. Echter, doordat wij ook beschermingsbewind bieden – waarbij dossier controle verplicht is – worden ook onze budgetbeheer dossiers gecontroleerd. U kunt er dus vanuit gaan dat wij dezelfde kwaliteit bieden bij zowel budgetbeheer als bewindvoering.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen over bewindvoering of budgetbeheer en/of de verschillen tussen deze twee? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.